Home » Arkeologi » 

Arkeologi

Arkeologi : Arkeologi bokstavligen betyder lära eller kunskap om den gamla eller antika (archaios är grekiska för "gamla" och logos betyder "kunskap"). Arkeologi handlar om fysiska lämningar av tidigare mänsklig verksamhet. På grundval av detta, arkeologen försöker förstå något om hur människor levde. Materiella ting är rester får: verktyg, vapen, mynt, tegel. Det kan innehålla rester av folket sig själva som skelett, mumier eller askan av brända ben.

Genom att välja ett land kan du begränsa listan över områden till det land som du väljer