Home » Vintersport » 

Vintersport

Vintersport : Vintersport är samlingsnamnet på vinteraktiviteter på snö och is. Skidåkning, skridskoåkning, ishockey, bandy, curling och bobsleigh. Skidåkning är både längdskidåkning och utförsåkning. Snowboard i dagligt tal "bräda" är att åka utför på snön. Åkandet påminner mera om att åka "surfingbräda" eller "skateboard" brädan är utformad som en mycket bred och kort skida. Längdskidor är långa och smala för att ta upp åkarens vikt och förflytta honom snabbt. Längdåkaren har också två stavar som bidrar till farten och ger stötta. Staven har en trissa långt ner som är en ring eller skiva som skall förhindra eller begränsa staven att sjunka ner i snön. Nederst finns en spets som skall ge fäste i snön. Överst på staven finns ett handtag och en rem för att ge ett bra grepp. Pjäxorna fästes i skidorna med speciella bindningar. Utrustningen varierar beroende på vilken stil man åker. Både pjäxor, skidor och stavar skiljer sig beroende på klassisk eller fri stil. Vid klassisk stil flyttar armar och ben sig på samma sätt som när man går utan skidor. Man skjuter en skida framåt och skjuter ifrån med den andra skidan. Samtidigt trycker man den ena staven bakåt, staven på samma sida som frånsparksskidan. Sedan gör man samma sak fast med motsatt fot och arm och fortsätter så. Fristil kallas även "skate", då stilen påminner om en skridskoåkare, skidorna skjuts utåt samtidigt som stavarna skjuts bakåt. Skidorna i denna stil är kortare än i klassisk stil, medan stavarna är längre. Stilarna delades upp i tävlingsammanhang då fristilen var klart mer effektiv än den klassiska. Fristilen kräver dock bättre preparerade spår än den klassiska. Utförsåkning är troligen den mest populära formen i Sverige idag. I och med Ingemar Stenmarks framgångar ökade intresset för utförsåkning lavinartat. Det finns ett stort antal skidorter i Sverige idag. På senare tid har även kombinationen skidåkning och skytte, skidskytte, ökat i popularitet. Sveriges alla vattendrag gör att skridskoåkning är en populär sport men de milda vintrarna nuförtiden gör att inomhushallar för ishockey och även bandy uteslutande används.'

Genom att välja ett land kan du begränsa listan över områden till det land som du väljer